121

Огнено полиране

Огнено полиране

Полирането с пламък е главно използването на висока температура за обработка на акрилни плочи, чрез пламъчно полираща акрилна плоча ярка, красива, използвана най-вече за художествена обработка на кристални думи.


Време за публикуване: 07.12.2021 г